Bok til alle

Bok til alle

Aktuelt   

Rett bok til rett lesar

Det er ikkje personen det er noko gale med dersom ein ikkje greier å lese ei bok, du har berre ikkje funne den rette boka. Mennesket har ulik evne til å lesa, difor treng me bøker som er tilpassa ulike lesarar. Samnanger bibliotek samarbeider med Leser søker bok for å halda oss oppdaterte på å kunna finna rett bok til rett lesar.