Lånetid

Lånetida er 4 veker for bøker, lydbøker og tidsskrift (bortsett frå det nyaste eksemlar av tidsskrift, som ikkje vert lånt ut).

Filmar kan lånast i 2 veker. Du kan fornya om materialet ikkje er reservert. Du kan fornye på biblioteket eller gjere det sjølv på Mine lån. Om materialet ikkje er levert innan fristen vil du få purringar og etter kvart purregebyr. Lånaren har sjølv ansvar for materiell som er lånt, og vil måtte erstatte tapt eller skada materell.

Om biblioteket ikkje er ope, kan du levere inn det du har lånt i bokkassen som står i gangen utafor Spar, eller i gangen på kommunehuset.