Lånekort

Nasjonalt lånekort gjer det mogeleg for deg å låne frå alle bibliotek i heile landet.

Bibliotekkort er gratis. Ein må vere fylt 14 år for å få nasjonalt lånekort. Ein kan få eige lånekort frå ein er 7 år gamal. Barn under 14 år må ha med underskrift frå føresette. Du er ansvarlig for alt som er lånt på ditt kort.

Bibliotekpersonalet har teieplikt og skal verna om lånaropplysningar.
Gi beskjed om du endrer adresse, mobilnummer eller e-postadresse.