Tenester

Biblioteket har som oppgåve å fremja opplysning, utdanning og anna kulturell verksemd gjennom informasjonsformidling og ved å ha bøker og anna egna materiell gratis til disposisjon.

Samnanger folkebibliotek finn du i kjellaren på kommunehuset på Tysse. Her har me bøker for born og vaksne, lydbøker, tidsskrift og filmar og andre medier. Om ikkje biblioteket har det du leiter etter prøver me å kjøpe det inn eller låne det frå andre bibliotek.

Biblioteket har 3 PCar med internettilgang som publikum kan nytte
Vi abonnerer på Samningen, Hardanger folkeblad og Os og Fusaposten, i tillegg har biblioteket ei rekke tidsskrift som publikum kan låne. Me har også ei samling med lokal litteratur og eldre utgåver av Samningen.
Biblioteket leverer bøker til barnehagane i kommunen, og til Dagsenteret på Samnangerheimen.

 

I løpet av 2017 skal biblioteket flytte inn i nye og flotte lokale på Bjørkheim. Me gler oss!